Säkerhet & Miljö

Vatten är en nödvändighet, men kräver stora kunskaper och kontroll. Sedan starten 2002
har vi alltid satt kvalitet i första rummet och givetvis följer vi branschreglerna uppsatta av
Säker Vatten, vilket krävs av större beställare som kommun och landsting – och ger dig
som kund en extra trygghet.

Utöver det så har vi ett eget kvalitetssystem som följer ISO-9001, och våra montörer har
ID06, obligatorisk ID, vilket borgar för god säkerhet under själva installationen. Både för
oss själva och uppdragsgivaren.

I alla projekt och i vardagligt arbete ser vi till miljön och arbetar enligt ISO-14001. Vi har
alla ett ansvar och vi tar vårt både när det gäller arbetssätt, materialval och
konstruktionslösningar.

Med ett genomgående säkerhets- och miljöarbete söker vi hela tiden mer hållbara
lösningar, vilket är bättre både för framtiden och för våra kunder.